Podjazd, chodniki, scena i urządzenia sportowe 2016-03-01 19:47:33        

Mieszkańcy naszej gminy wykazali się dużym zaangażowaniem społecznym, biorąc udział w głosowaniu na przedsięwzięcia zawarte w budżecie obywatelskim. Aż 3.028 osób poszło do urn wyborczych. Ponieważ można było głosować na dwa przedsięwzięcia, więc oddano 4.998 głosów (118 było nieważnych). Do podziału było 300.000,00 zł (po 50.000,00 zł na każdy projekt). Wybrano sześć projektów, które otrzymały największą liczbę głosów. Zdecydowanie najwięcej, bo 635 osób głosowało na projekt budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, osób z wózkami dziecięcymi do kościoła p.w. NMP Wspomożenia Wiernych przy Placu Jana Pawła II w Miastku - kwota 49.900,00 zł. Z kolei na wymianę chodnika do Zespołu Szkół w Dretyniu (kwota 50.000,00 zł) zagłosowało 218 osób. Jeszcze jeden projekt mieszkańców Dretynia otrzyma dofinansowanie (50.000,00 zł). Chodzi o zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej w Dretyniu. Na projekt ten glosowało 176 mieszkańców. O trzy głosy mniej, czyli 173 - otrzymało przedsięwzięcie - remont chodnika w Miłocicach (kwota 50.000,00 zł). Na inwestycję - budowę sceny i doposażenie placu rekreacyjnego w Świerzenku (50.000,00 zł) oddało swój głos 157 osób. Na Start Sport Junior realizowany na kompleksie boisk przy ul. Sportowej w Miastku (kwota 49.986,65 złotych) głosowało 151 osób.