Magdalena Stankowiak kierownikiem MGOPS-u 2016-03-08 10:06:22        

Magdalena Stankowiak, dotychczasowa specjalistka pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wygrała konkurs na stanowisko kierownika tego ośrodka. Ma 22 lata stażu pracy w MGOPS-ie. Ukończyła studia wyższe o specjalizacji - praca socjalna. Prywatnie zajmuje się sportem, uczestnicząc w zajęciach fitness. Lubi też dobrą książkę. Pani kierownik życzymy wielu sukcesów na nowej zawodowej drodze życia!