Dzień Otwartej Szkoły w Łodzierzy 2016-03-15 09:03:45        

Dzień Otwartej Szkoły organizuje w najbliższy poniedziałek  (21.03) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy. Placówka postara się zachęcić gimnazjalistów do rozpoczęcia nauki w swojej szkole. Dyrekcja placówki zaprasza gimnazjalistów, ich rodziców i nauczycieli do zapoznania się z ofertą edukacyjną. W godzinach od 11:00 do 14:00 będzie można zwiedzić szkołę, w tym sale dydaktyczne, pracownie do przedmiotów zawodowych oraz szkolną bazę sportową (salę sportową, boisko wielofunkcyjne). Ponadto udzielimy szczegółowych informacji na temat kierunków kształcenia w naszej szkole, czyli technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum spedycji - mówi dyrektor Mariusz Treder. - Przedstawimy ofertę edukacyjną dotyczącą zasadniczej szkoły zawodowej, czyli klas o profilu kucharz, sprzedawca i klas wielozawodowych. Nowymi kierunkami na przyszły rok szkolny, którymi chcemy zainteresować gimnazjalistów to technik logistyk i rybak śródlądowy w zasadniczej szkole zawodowej. Uatrakcyjnieniem tego dnia będzie "Dzień Wiosny" przygotowany przez młodzież szkolną.