Sesja Rady Miejskiej 2016-03-18 14:34:14        

W piątek, 18 marca odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej VII kadencji. Radni po wysłuchaniu sprawozdania burmistrza Miastka Romana Ramiona z działalności Urzędu Miejskiego w okresie miedzysesyjnym i interpelacjach oraz zapytaniach, podjęli szereg uchwał. Wprowadzili m.in. zmiany w budżecie gminy Miastko na 2016 rok. Dokonali też zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko na lata 2015 - 2020 oraz wyrazili zgodę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Kwota pożyczki w wysokości 80.000 zł na być przeznaczona na sfinansowanie opracowania dokumentacji Studium Wykonalności dla utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Energetycznego w Gminie Miastko. Rada wyraziła też zgodę na zaciągnięcie drugiej pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska do kwoty 100.000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci projektu budowlanego, dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i Studium Wykonalności dla modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci ciepłowniczej. Radni przyjęli także Plany Odnowy Miejscowości Słosinko i Pasieka na lata 2016 - 2025, a także zmienili nazwę Szkoły Podstawowej nr 2. Na koniec przyjęli także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2016 roku.