Ogłoszenie o konkursie 2016-03-21 13:25:16        

Burmistrz Miastka ogłasza pisemny konkurs ofert na wyłonienie, innego niż jednostka samorządu terytorialnego, podmiotu prowadzącego od 1 stycznia 2017 roku publiczną szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym w Wałdowie
Podmioty zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert mogą zapoznać się z jego Regulaminem w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, pok. 23 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Miastku lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku pod adresem internetowym http://bip.miastko.pl.
Oferta powinna zawierać elementy wymienione w Regulaminie konkursu.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2016 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 19 - I piętro.
 
Więcej informacji: www.bip.miastko.pl