Konkurs na zagospodarowanie zielonych zakątków Miastka 2016-04-08 12:24:27        

6 maja ogłoszony zostanie konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów zielonych w Miastku. Władze gminy juz teraz apelują do mieszkańców o udział w tym konkursie, szczególnie zwracając się do architektów krajobrazu. Przedmiotem prac konkursowych ma być opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania następujących terenów zielonych zlokalizowanych w Miastku: skwer nad Studnicą (teren u zbiegu ulic Długiej a Młyńskiej - kolo samolotu), Lasek Słupski (teren między ul. Słupską a Osiedlem Ceglanym), Gęsi Dołek (teren na łuku ul. Kazimierza Wielkiego a ul. Gen. Maczka), oaza zieleni (teren przy ul. Józefa Piłsudskiego a M. Konopnickiej), skwer widokowy (wzniesienie przy ul. Dworcowej za budynkiem Biblioteki Publicznej), skwer Ceglany (teren pomiędzy ul. Wybickiego a osiedlem ceglanym) i teren Gimnazjum (u zbiegu ul. Koszalińskiej, Wrzosowej i Ogrodowej). Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania dla w/w terenów zieleni. Każdy teren będzie odrębnie oceniany przez mieszkańców Gminy Miastko i Sąd Konkursowy. Celem konkursu jest podjęcie dyskusji na temat kształtowania miejskich terenów zielonych w Miastku w przyszłości, nadanie im nowych form przestrzennych, stworzenie dla mieszkańców i turystów, miłego miejsca odpoczynku i rekreacji. Warto dodać, że tereny te są w chwili obecnej zaniedbane, zadrzewione i zakrzewione, przez co nie stanowią elementu atrakcyjnego miastka. Ideą konkursu jest stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów, które wykorzystywałyby ukształtowanie terenu oraz istniejącą roślinność i warunki glebowe danego miejsca. Harmonogram konkursu przedstawia się następująco: ogłoszenie konkursu - 06.05.2016 r. składanie pytań przez zainteresowanych uczestnictwem w konkursie - do 15.05.2016, udzielenie odpowiedzi na przesłane pytania - do 22.04, nadsyłanie prac konkursowych - do 23.06 - do godz. 15.00, prezentacja prac konkursowych na stronie internetowej www.miastko.pl - 24.06, głosowanie na stronie internetowej - 24 - 28.06. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31.06