Polaku młody zrób coś sam dla przyrody 2016-04-22 14:20:43        

Oddział dla Dzieci w Bibliotece Publicznej w Miastku zaprasza na konkurs literacki  "Polaku młody zrób coś sam dla przyrody". Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do lat 19, z terenu miasta i gminy Miastko. Organizowany jest przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej, współfinansowany przez Urząd Miejski Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Miastku w ramach programu "Bądź ekologiem". Planowane rozstrzygnięcie odbędzie się dnia 7 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w Bibliotece Publicznej w Miastku. Prosimy o zgłoszenia uczestników do dnia 27 maja 2016 r. Celem konkursu jest:
- edukacja ekologiczna, kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony naszego środowiska,
- umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych zasobów przyrody,
- rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczające go środowisko,
- uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z różnych złych czynników na środowisko naturalne,
- ukazanie wpływu działalności człowieka na przyrodę oraz znaczenie przyrody dla człowieka,
- poznawanie ważniejszych sposobów ochrony naszego środowiska,
- rozwijanie uzdolnień twórczych.

W załączniku 1 dostępny jest regulamin konkursu.