Konwent wójtów i burmistrzów w gminie Miastko 2016-04-22 14:25:22        

W piątek, 22 kwietnia na terenie gminy Miastko odbył się kolejny konwent wójtów i burmistrzów powiatu bytowskiego. W pierwszej części konwentu władze gmin powiatu oraz starostowie Leszek Waszkiewicz i Zbigniew Batko odwiedzili firmę Gamawind sp. z o.o. w Piaszczynie - jedyne przedsiębiorstwo w kraju, w którym funkcjonuje gorzelnia z biogazownią. Po firmie oprowadzał gości prezes zarządu Jerzy Kołodziej. Cała inwestycja kosztowała 60 milionów złotych. Rocznie gorzelnia produkuje 12 milionów litrów spirytusu. W drugiej części Konwentu, który odbył się w miasteckim Gimnazjum szefowie gmin powiatu bytowskiego zajęli się problematyką możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych , które miałyby być przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej gmin powiatu. Glos zabrał także doktor Tadeusz Żurek z Urzędu Marszałkowskiego, który chwalił gminę Miastko za inicjatywy w dziedzinie możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Mówił też o zintegrowanym systemie zabezpieczania w energię, w tym o planowanej modernizacji systemu ciepłowniczego w Miastku.