Jerzy Wójtowicz wygrał konkurs 2016-04-22 14:26:18        

Jerzy Wójtowicz, naczelnik wydziału oświaty i spraw społecznych miasteckiego Urzędu Miejskiego wygrał czwartkowy konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku. W konkursowe szranki stanęła również Halina Gierszewska - dotychczasowa dyrektorka miasteckiej "jedynki". W głosowaniu tajnym J. Wójtowicz otrzymał sześć głosów poparcia, trzy osoby z komisji były przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Decyzję komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych, przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Kuratorium Oświaty - zaakceptował następnie burmistrz Roman Ramion. Zatem Jerzy Wójtowicz od nowego roku szkolnego 2016/2017 będzie nowym dyrektorem "jedynki".