I Przegląd taneczny za nami 2016-04-29 13:09:55        

23 kwietnia, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Miastku odbył się I Przegląd Mini Formacji Tanecznych, którego pomysłodawczynią i główną organizatorką była nauczycielka zespołów tanecznych p. Danuta Łangowska . Głównym celem było rozwijanie talentów oraz popularyzacja tańca jako formy ruchowej. W przeglądzie uczestniczyło dziesięć zespołów ze szkół podstawowych nr 1 i 2, ZSOiT oraz PMDK w Miastku, PSP w Kamnicy, Świetlic Wiejskich w Piaszczynie i Kamnicy. Po uroczystym rozpoczęciu przeglądu przez Dyrektor PMDK, p. Lucynę Lubieńską, profesjonalne Jury obejrzało dziesięć prezentacji tanecznych. Zespoły oceniane były za: dobór muzyki, opracowanie choreograficzne, dobór oraz estetykę kostiumów i rekwizytów, technikę wykonania i ogólne wrażenie artystyczne. Utalentowane tanecznie dzieci i młodzież dzielnie walczyli o zwycięstwo. Wicestarosta Powiatu Bytowskiego p. Zbigniew Batko oraz Dyrektor PMDK p. Lucyna Lubieńska wręczyli wszystkim uczestnikom przeglądu dyplomy i nagrody rzeczowe, a laureatom puchary ufundowane przez PMDK. Najlepsze w okazały się zespoły: w kat.I - PIRAMIDA II z PMDK w Miastku, w kat. II „REMIXOWE DZIEWCZYNY” z SP nr 1 w Miastku oraz w kat.IV „DISEASE” z Świetlicy Wiejskiej w Piaszczynie (MGOK Miastko). W czasie przerwy wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz sekcję gospodarstwa domowego (n-l: Agnieszka Warsińska). Miłą niespodzianką była prezentacja montażu wokalno- tanecznego ( scenariusz i reżyseria p. Danuta Łangowska), w którym wystąpili soliści z zespołu wokalnego (n-l: Justyna Depka- Prądzyńska), Studia Piosenki (n-l: Katarzyna Bąk) oraz zespołów tanecznych: FLEKS, MINI FLEKS, RYTM ( n-l: Danuta Łangowska). Przegląd gościnnie poprowadził były uczestnik zajęć tanecznych p. Paweł Łangowski , obecnie student Politechniki Koszalińskiej. Podziękowania za pomoc w organizacji przeglądu otrzymali: dyrektor oraz operatorzy sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego z GOK w Koczale, rodzice uczestników zajęć tanecznych za upieczenie ciast, a także kierownik, nauczyciel i uczniowie klasy III MPS przy ZSOiT w Miastku za wykonanie parawanów scenicznych oraz jurorzy: Anna Wasiak ze Zgierza, Aleksandra Muras z Koszalina oraz Krzysztof Matraszek z Warszawy. Impreza wywołała wiele pozytywnych emocji, a wrażenia z prezentacji tanecznych pozostaną na długo w pamięci uczestników i publiczności.