My Słowianie – koncert słowno - muzyczny 2014-11-17 13:28:31        

W dniu 19.11.2014r. o godz. 12.30 w sali MGOK w Miastku odbędzie się koncert słowno-muzyczny pt. "My Słowianie". Swoje zdolności artystyczne zaprezentuje młodzież lwowska i miastecka. Przedsięwzięcie to przygotowane zostało w ramach projektu edukacyjnego "My Słowianie we współpracy z:

  • Szkołą Średnią Nr 38 we Lwowie
  • Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
  • Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Miastku
  • Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miastku
  • Starostwem Powiatowym w Bytowie
  • Urzędem Miejskim w Miastku

Projekt Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.