Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej 2016-05-06 08:14:37        

Burmistrz Miastka ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów zielonych w Miastku. Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania dla poszczególnych terenów zielonych zlokalizowanych na terenie Miastka. Prace konkursowe należy składać do dnia 22 lipca 2016r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 19. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w załącznikach poniżej oraz w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Miastku (pokój nr 15).

załączniki do pobrania

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.05 2016