Badanie struktury gospodarstw 2016-05-10 08:07:18        

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce, w tym w województwie pomorskim, zostaną przeprowadzone niżej wymienione badania rolnicze:
- Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR),
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),
- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
Powyższe informacje można znaleźć w załączniku oraz na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Gdańsku www.gdansk.stat.gov.pl.

załącznik nr 1
załącznik nr 2