Modernizacja biblioteki w Miastku 2016-05-16 13:50:26        

Biblioteka Publiczna w Miastku zdobyła dotację na remont i modernizację pomieszczeń bibliotecznych z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2016-2020" ogłoszonego przez Instytut Książki. W wyniku I naboru wpłynęło 255 wniosków poprawnych formalnie, do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 89 wniosków. Nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 102 600,00 zł. Zadanie obejmować będzie m.in. remont klatek schodowych, przebudowę i modernizację oddziału dla dzieci i młodzieży, remont Izby Pamięci i pomieszczeń biurowych, wymianę grzejników C.O. oraz zakup wyposażenia. Największe zmiany będą w oddziale dla dzieci i młodzieży. Oddział ten zostanie gruntownie przebudowany i zmodernizowany. Zostanie powiększona powierzchnia czytelni oraz zostanie stworzony „Kącik Malucha” dla dzieci najmłodszych. Oddział zostanie wyposażony w basen z piłeczkami, jeździki dla dzieci, mega klocki, piłki do ćwiczeń z uszami, gry, puzzle i inne atrakcje. Dla dzieci starszych konsole Xbox wraz z grami. Zostaną wymienione meble biblioteczne w Wypożyczalni dla Dorosłych i w pomieszczeniach biurowych.