Zmiana organizacji ruchu 2016-05-30 13:58:23        

Informujemy, że nastąpi zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową dróg powiatowych nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino – Kamnica – Wołcza Wielka. Urząd Miejski w Miastku informuje, ze dnia 01.06.2016 r. rozpoczną się roboty związane z układaniem warstwy asfaltowej na drodze powiatowej nr 1708G i 1709G na odcinku Bobięcino – Kamnica – Wołcza Wielka. W związku z tym od godziny 1600 do późnych godzin nocnych odcinki drogi będą całkowicie wyłączone z ruchu samochodowego. Jako pierwszy będzie wyłączony odcinek Bobięcino – Kamnica, następnie odcinek Kamnica – Wołcza Wielka. Dojazd z Miastka do Bobięcina będzie prowadzony przez Kawcze drogą wojewódzką nr 206 oraz drogą powiatową nr 1708G (ten etap potrwa około 3 dni). Dojazd z Miastka do Kamnicy będzie prowadzony przez Kawcze, Bobięcino drogą wojewódzką nr 206 oraz drogą powiatową nr 1708G (ten etap potrwa około 3 dni).