Konferencja o odnawialnych źródłach energii 2016-06-13 11:41:52        

10 czerwca 2016 roku odbyła się w Centrum  Informacji Turystycznej w Miastku konferencja pn. „Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju regionalnego” zorganizowana przez Gminę Miastko i Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze. W konferencji wzięli udział m. in. Mariusz Łuczyk Wicewojewoda Pomorski, Hanna Zych-Cisoń Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Mirosław Batruch Radny Rady Sejmiku Województwa Pomorskiego, Leszek Waszkiewicz Starosta Bytowski, Zbigniew Batko Wicestarosta Bytowski, a także przedstawiciel ENERGII S.A., Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin, radni Rady Powiatu Bytowskiego, radni Rady Miejskiej w Miastku i lokalni przedsiębiorcy.
Podczas konferencji wystąpił dr inż. Tadeusz Żurek z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, który mówił o lokalnych mikroklastrach energii na przykładzie Województwa Pomorskiego oraz dr inż. Tomasz Kaczmarczyk z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, który zaprezentował zastosowanie innowacyjnych technologii w gminie. Z prelekcją na temat budowania efektywnego systemu energetycznego w gminach wystąpiła dr inż. Elżbieta Syrda koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA oraz dr inż. Monika Zajkowska Rektor Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku, która przedstawiła odnawialne źródła energii w kontekście rozwoju gospodarczego regionu.
Również Roman Ramion Burmistrz Miastka wystąpił z prezentacją nt. zwiększenia efektywności energetycznej w Gminie Miastko, w której poruszył m. in. temat utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Energią w postaci Miejskiego Operatora Energetycznego, a także wspomniał o zrealizowanych i planowanych inwestycjach z udziałem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miastko.
W trakcie konferencji odbyło się rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego Konkursu „Technik OZE wszystko może” zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku oraz MTG pod patronatem Wicewojewody Pomorskiego i Starosty Bytowskiego. Konferencję zakończyła wizyta studyjna w biogazowi w Piaszczynie.