Absolutorium dla burmistrza Miastka 2016-06-17 13:17:09        

Na piątkowej sesji Rady Miejskiej (17 czerwca br.) Burmistrz Miastka Roman Ramion otrzymał absolutorium z wykonania budżetu gminy Miastko za rok 2015. Wcześniej radni wysłuchali sprawozdań - burmistrza z wykonania budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu burmistrza, a także opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Miastko za rok 2015. Natomiast uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2015 radni podjęli niejednogłośnie, przy trzech głosach wstrzymujących się (koło Samorządność).