Wymiana Polsko - Niemiecka uczniów Zespołu Szkół w Dretyniu 2016-06-20 11:38:25        

W dniach od 05 czerwca do 11 czerwca 2016 roku grupa 21 uczniów wraz z opiekunami przebywała w Zespole Szkół w Dretyniu w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Uczniowie przyjechali z miejscowości Gartow, która leży w Dolnej Saksonii, 130 km od Hamburga w Niemczech. Wymiana młodzieży miała na celu zapoznanie ze zwyczajami, szkołą, kulturą i życiem codziennym. Ponadto uczniowie mieszkając u rodzin mieli okazję poznać bliżej swoich rówieśników ich codzienność, obowiązki i zainteresowania. Bardzo ważnym aspektem wymiany była motywacja do nauki języków obcych (j. niemieckiego i j. angielskiego). Uczniowie mieli okazję przekonać się osobiście o tym, jak ważna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. Każdy dzień rozpoczynał się wspólnym realizowaniem programu, który kończył się około godz. 17.00. Po tym czasie uczniowie przebywali u rodzin gdzie musieli komunikować się samodzielnie, w języku niemieckim bądź angielskim. Podczas pobytu uczniowie zwiedzili m.in. Trójmiasto. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli także w zajęciach lekcyjnych poznając m.in. metody nauczania i program szkoły. Wymianę, dzięki napisanemu przez Zespół Szkół w Dretyniu i Grund und Oberschule w Gartow programowi, współfinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie oraz Urząd Miejski w Miastku. Największą pomoc w organizacji pobytu udzielili rodzice dzieci z ZS w Dretyniu za co bardzo dziękuję.