Inwestycje zrealizowane w Gminie Miastko w roku 2016 2016-07-01 10:48:16        

Przebudowa ul. Ogrodowej w Miastku
Wykonawcą była firma Eko-Instal Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Piotr Kuczkowski ze Studzienic za kwotę 129.473,49 zł. Roboty budowlane polegające na przebudowie
ul. Ogrodowej w Miastku na odcinku 118,00 mb obejmowały wykonanie nakładki asfaltowej
na jezdni, składajacej się z dwóch warstw betonu asfaltowego, przebudowę chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk oraz częściową wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Prace odebrano 02.06.2016 r.

Przebudowa ul. Czereśniowej w Miastku.
Prace wykonywał Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Harat Sp. j. z Miastka. Przebudowa obejmowała prace rozbiórkowe – ok. 315 m2 nawierzchni z płyty betonowej oraz ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk. Koszt przebudowy drogi to 46.494,00 zł. Prace odebrano 21.06.2016 r.

Dokończenie remontu drogi gminnej w miejscowości Kawcze
Wykonawcą robót był Henryk Jankowski, Transport Ciężarowy, Roboty Drogowe i Ziemne. Prace polegały na wykonaniu remontu nawierzchni drogi gminnej w m. Kawcze na odcinku
ok. 90 mb. Roboty obejmowały rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni betonowej wałowanej z obustronnie utwardzonymi poboczami z kruszywa łamanego. Termin odbioru robót: 31.05.2016 r.

Remont chodnika w miejscowości Miłocice.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Harat Sp. j. z Miastka za kwotę 76.137,00 zł. Prace remontowe polegały na rozbiórce starych elementów chodnika, wykonaniu podbudowy betonowej i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk na odcinku 420 mb. Prace odebrano 21.06.2016 r.