Gmina Miastko otrzyma dotację z BGK na budowę mieszkań komunalnych 2016-07-01 11:45:03        

W dniu 29 czerwca 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił listę inwestorów, którzy otrzymali dotację w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W tym gronie znalazła się Gmina Miastko. Nasz projekt został wysoko oceniony przez BGK – wśród 81 beneficjentów Funduszu Dopłat Gmina Miastko znalazła się na 18 pozycji. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.762.015,42 zł, z czego kwota 792.906.93 zł stanowi dofinansowanie BGK. Realizowane przedsięwzięcie polegało będzie na zmianie sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny, położony w Miastku przy ul. Mickiewicza 2, w celu utworzenia 21 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (tzw. mieszkań komunalnych). Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego lokalu bez pomieszczeń przynależnych będzie wynosić 46,24 m2. Inwestycja powinna rozpocząć się już w sierpniu bieżącego roku, a planowany termin jej zakończenia to lipiec 2018.