Budżet Obywatelski Gminy Miastko 2016-07-19 10:05:10        

Rada Miejska w Miastku podjęła uchwałę w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku. Na mocy tej uchwały mieszkańcy po raz drugi będą mieli możliwość decydowania na jakie cele zostanie przeznaczona wyodrębniona część gminnego budżetu w kwocie 500 tys. złotych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi informacjami znajdującymi się w zakładce „Budżet obywatelski” na stronie www.miastko.pl. Tylko aktywne zaangażowanie mieszkańców w etapy realizacji budżetu obywatelskiego poprzez zgłaszanie propozycji zadań do realizacji, udzielenie poparcia dla składanych pomysłów, propagowanie i rozpowszechnianie projektów oraz udział w głosowaniu pozwoli w pełni zrealizować ideę budżetu obywatelskiego i wybrać do realizacji projekty z największym poparciem lokalnej społeczności. W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą zadania wybrane przez mieszkańców w głosowaniu tajnym, mieszczące się w kwocie 50 tys. złotych, możliwe do wykonania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Zgłoszenia proponowanych do realizacji zadania może dokonać każdy mieszkaniec gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia, organizacja pozarządowa, zarząd osiedla oraz rada sołecka, składając stosowny formularz w terminie od 1 do 26 sierpnia 2016 roku wraz z wykazem min. 20 osób popierających. Zgłoszenia poddane zostaną weryfikacji przez specjalnie powołaną przez Burmistrza Miastka Komisję ds. realizacji budżetu obywatelskiego. Pozytywnie zweryfikowane zadania poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców Gminy Miastko. Do realizacji przyjęte zostaną te zgłoszenia, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko 2017 roku.

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku (pdf)