Stypendia sportowe na 2016r. 2016-08-01 00:00:00        

W dniach   1 -31 sierpnia 2016r. Urząd Miejski w Miastku  będzie przyjmował  wnioski na stypendia sportowe na rok 2016r.


Stypendia sportowe Gminy Miastko przyznawane są dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w wieku od 12 do 24 roku życia, posiadających stałe zameldowanie na terenie Gminy Miastko.

Wysokość przyznanego stypendium może wynosić od 150 do 700 złotych miesięcznie.

Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać: zawodnik, rodzice lub prawni opiekunowie zawodnika, stowarzyszenia kultury fizycznej, trenerzy, instruktorzy niezrzeszeni w Stowarzyszeniach Kultury Fizycznej.

Regulamin i wniosek otrzymać można w Urzędzie Miejskim w Miastku w Punkcie Obsługi Interesantów lub Wydziale Promocji, Kultury i Sportu –Pok. 25.