Rewitalizacja – spacer studyjny 12 sierpnia 2016r. 2016-08-03 00:00:00        

W ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko, w dniu 12 sierpnia 2016r. zorganizowany zostanie spacer studyjny po obszarze zdegradowanym przewidzianym do rewitalizacji w Miastku.  


W trakcie spaceru będzie można zapoznać się z obszarem przewidzianym do rewitalizacji oraz porozmawiać o miejscach najpilniej potrzebujących interwencji. W tym czasie zbierane będą uwagi i wnioski do ww. projektu uchwały.

Zbiórka chętnych na parkingu przed kościołem pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku o godzinie 17.30. Przewidywany czas trwania spaceru ok. 2 godziny. Spacer poprowadzi Ewa Kapłan, Zastępca Burmistrza Miastka.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych.

Projekt przedmiotowej uchwały wraz załącznikami dostępny jest w okresie od 22.07.2016r. do 22.08.2016r.:

w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Miastku
ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko, pok. 15, w godzinach pracy urzędu;

na stronie internetowej Gminy Miastko www.miastko.pl;

na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miastko.pl.