Spotkanie konsultacyjne dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko 2016-08-03 00:00:00        

Spotkanie konsultacyjne dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko. 


W dniu 11 sierpnia 2016r. o godzinie 17:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku (ul. Dworcowa 29) odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko. Spotkanie zorganizowane zostanie w ramach trwających konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko.


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu mieszkańców gminy chcących wyrazić swoją opinię na temat rewitalizacji oraz wszystkie podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji.

Projekt przedmiotowej uchwały wraz załącznikami dostępny jest w okresie od 22.07.2016r. do 22.08.2016r.:

w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Miastku
ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko, pok. 15, w godzinach pracy urzędu;

na stronie internetowej Gminy Miastko www.miastko.pl; http://www.bip.miastko.pl/dokumenty/4503

na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.miastko.pl/dokumenty/4503