Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego 2016-08-12 00:00:00        

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuję, iż rozpoczyna proces konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2017


 Konsultacje on Line będą trwać w terminie od 11.08 do 04.09. 2016r. formularz on-line  dostępny jest na stronie https://rops.umwp.pl/

 Odbędą się również dwa spotkania konsultacyjne w Pucku i w Tczewie podczas których dodatkowo będzie konsultowany projekt uchwały „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”. Konsultacje elektroniczne projektu tej  uchwały odbędą się w terminie późniejszym.