Nowo mianowani nauczyciele 2016-08-19 00:00:00        

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg" - ślubowały w piątek, 19 sierpnia panie nauczycielki, które otrzymały akty nadania nauczyciela mianowanego. 


Zaszczytu tego dostąpiły: mgr Justyna Dolna - nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej im. Księdza Prałata Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego w Słosinku, mgr Magdalena Frycz - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szkole Podstawowej w Świerznie, mgr Aleksandra Dróżdż - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku oraz mgr Magdalena Melchert - nauczycielka języka angielskiego i logopeda w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. Wcześniej panie nauczycielki odbyły staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego. Spełniły też  warunek posiadania wymaganych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku i zdały pozytywnie egzamin przed komisją.

 

Ślubowanie od nowo mianowanych pań nauczycielek przyjął burmistrz Roman Ramion. W uroczystym nadaniu aktów mianowania wzięli też udział dyrektorzy szkół, w których nowo mianowane nauczycielki pracują, a także kierownictwo Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Miastku.