Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miejskiej 2016-08-24 08:41:15        

W piątek, 26 sierpnia o godz. 11.00 w sali herbowej Urzędu Miejskiego zacznie się 26. sesja miasteckiej rady Miejskiej. W programie przewidziano m.in. sprawozdanie z działalności burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym, interpelacje i zapytania radnych, a także podjęcie uchwał. Dotyczą one m.in. ustalenia przebiegu drogi gminnej w Słosinku, wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy, przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miastka na lata 2016 - 2025 i ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Radni zajmą się także podjęciem uchwał dotyczących wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez gminę od Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Miastku w likwidacji - prawa własności nieruchomości zabudowanej oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zapewnienia transportu i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, a także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko.