Podsumowanie konsultacji społecznych 2016-08-24 09:58:02        

zalczniki/24082016_02.pdfW związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko, przedstawiamy raport z przeprowadzonych konsultacji. Zachęcamy również do zapoznania się z ww. projektem uchwały, mapą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz raportem dotyczącym delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Miastko.

Załączniki:

  1. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko.
  2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko.
  3. Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  4. Raport dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Miastko.