Sukcesy Biblioteki Publicznej w Miastku 2016-08-25 08:01:58        

Biblioteka zdobyła dotację na remont i modernizację pomieszczeń bibliotecznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ogłoszonego przez Instytut Książki. W wyniku naboru wpłynęło 255 wniosków poprawnych formalnie, do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 89 wniosków. Nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 102 600,00 zł. Zadanie obejmować będzie m.in. remont klatek schodowych, przebudowę i modernizację oddziału dla dzieci i młodzieży, remont Izby Pamięci i pomieszczeń biurowych, wymianę grzejników C.O. oraz zakup wyposażenia. Największe zmiany będą w oddziale dla dzieci. Czytelnia zostanie powiększona o korytarz i dwa pokoje. Po remoncie oddział dla dzieci będzie miał dużo atrakcji dla dzieci najmłodszych i starszych. W oddziale znajdować się będzie basen z piłeczkami, jeździki dla dzieci, mega klocki, piłki do ćwiczeń z uszami, gry, puzzle i inne atrakcje. Dla dzieci starszych konsole Xbox wraz z grami. W chwili obecnej trwają prace remontowe. Drugą dotację biblioteka otrzymała biorąc udział w Programie Biblioteki Narodowej ”Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 21 200,00 zł, przy wkładzie własnym 7520,00zł. Dotacja w większości zostanie przeznaczona na zakup literatury pięknej dla osób dorosłych i dzieci oraz zakup audiobooków.