Zdecyduj o tym jak ma wyglądać Twoje otoczenie 2016-08-29 13:35:21        

W ramach projektu dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025 w dniach 30-31 sierpnia oraz 6-7 września o godz. 17:00 odbędą się warsztaty edukacyjno-informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem szans na wszechstronny rozwój lokalny miasta Miastko.

Program Rewitalizacja to dokument, który zawiera zestaw działań mających poprawić sytuację w problematycznych obszarach gminy. Wspomniane działania obejmują sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. Realizacja działań we wskazanych sferach pozytywnie wpłynie na poprawę warunków życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.

Obszar Rewitalizacji wyznaczony na terenie miasta Miastka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice: Gen. Wybickiego, marszałka Piłsudskiego, Stolarska, Szewska, Tuwima.

PLAN SPOTKAŃ

Przedstawicieli: Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i spółek miejskich, Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, policji, zarządców nieruchomości z obszaru rewitalizacji zapraszamy na spotkania w dniach:

 • 30 sierpnia 2016 roku o godz. 17.00 w Centrum Informacji Turystycznej
  w Miastku przy ul. Dworcowej 29
 • 6 września 2016 roku o godz. 17. 00 w Centrum Informacji Turystycznej
  w Miastku przy ul. Dworcowej 29

Mieszkańców i przedstawicieli Rady Miejskiej zapraszamy na spotkania w dniach:

 • 31 sierpnia 2016 roku o godz. 17.00 w Centrum Informacji Turystycznej
  w Miastku przy ul. Dworcowej 29
 • 7 września 2016 roku o godz. 17. 00 w Centrum Informacji Turystycznej
  w Miastku przy ul. Dworcowej 29

Celem spotkań będzie identyfikacja problemów oraz potrzeb i oczekiwań związanych z planowanymi działaniami na obszarze rewitalizacji.

Bardzo zależy nam, aby Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Miastko jak najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom i wymaganiom, dlatego też mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w spotkaniach.