Budżet Obywatelski 2016-08-29 14:07:36        

Od 1 do 26 sierpnia br. mieszkańcy Gminy Miastko składali swoje wnioski do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Do dnia 26 sierpnia wpłynęło 28 zgłoszeń na łączną kwotę 1.354.522,40 zł, w tym 18 zgłoszeń dotyczących realizacji zadań na terenie miasta i 10 zgłoszeń do realizacji na terenach wiejskich.
Spośród złożonych wniosków 24 z nich dotyczy zadań inwestycyjnych, natomiast 4 wnioski dotyczą zadań nieinwestycyjnych. W/w wnioski w większości zostały zgłoszone przez mieszkańców Gminy Miastko (17), jak również przez organizacje/stowarzyszenia (3), rady sołeckie (4) i zarządy osiedli (4).
Zgodnie z harmonogramem realizacji Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku przeprowadzi w dniach od 29 sierpnia do dnia 23 września 2016r. weryfikację zgłoszonych zadań, której wyniki zostaną opublikowane do dnia 30 września 2016r.
W dniach 3 – 21 października 2016r. pozytywnie zweryfikowane zadania zostaną poddane głosowaniu. Informacja o wyznaczonych lokalach do głosowania oraz terminach przeprowadzenia głosowania znajduje się w poniższym załączniku.

Informacja o wyznaczonych lokalach do głosowania oraz terminach przeprowadzenia głosowania.