Jesień życia też jest piękna 2014-11-26 09:57:01        

Po raz trzeci już z rzędu, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku gościł u siebie 20 listopada  ponad 50 Seniorów, dla których przygotowano z okazji ich święta  (Dzień Seniora - 14 XI) Widowisko teatralno-muzyczne pod tytułem "Jesień życia też jest piękna".
Dzieci i młodzież z różnych sekcji PMDK prezentowała przed zaproszonymi gośćmi swoje umiejętności recytatorskie,  teatralne, wokalne, kulinarne oraz informatyczne. Seniorzy, a także rodzice dzieci i inni goście zobaczyli więc 4 scenki kabaretowe, które pokazał teatrzyk Rummelek oraz kabaret Szpilka, wysłuchali recytacji wiersza Karola Wojtyły, poznali bajkę Oskara Kolberga p.t. Pożytek soli", zachwycali się piosenkami Agnieszki Osieckiej, przygotowanymi przez  Studio piosenki.
Najmłodsi artyści z sekcji recytatorsko-teatralnej przygotowali wierszowo --pantomimiczny konkurs wiedzy o twórczości  Jana Brzechwy. Okazało się że goście świetnie pamiętają jeszcze z czasów swojego dzieciństwa, takie wiersze jak: "Kaczka dziwaczka", "Samochwała", "Leń", "Na wyspach Bergamutach", "Katar" czy też "Na straganie". Widać, że  wiersze  polskich poetów , mimo upływu czasu, łączą pokolenia dziadków i wnuków.
Artystyczne prezentacje przedzielone były  przerwami, podczas których  podano  dwa poczęstunki  - słodki oraz zdrowotny  - w postaci owocowego kefiru i  smacznych, rumianych jabłek.
Imprezę wzbogaciła prezentacja zdjęć z cyklicznych imprez PMDK, takich jak: koncerty, widowiska teatralno-muzyczne, wystawy fotograficzno - plastyczne, zajęcia otwarte dla rodziców, konkursy, zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży, turnieje tenisa stołowego czy Wigilie  dla wszystkich uczestników zajęć, organizowane przez Samorząd Wychowanków.
Mamy nadzieję, że atrakcje przygotowane przez p. Grażynę Jamniak (kabaret Szpilka i sekcja dziennikarska), p. Irenę Remelską ( teatrzyk Rummelek i sekcja recytatorsko-teatralna), p. Katarzynę Bąk (Studio piosenki), p. Agnieszkę Warsińską  (sekcja gospodarstwa domowego), p. Adama Zarembę (sekcja informatyczna)  i ponad 50 ich wychowanków pozostaną na długo w pamięci zaproszonych gości.