Tomograf komputerowy w miasteckim szpitalu 2016-08-31 07:04:11        

W Szpitalu Miejskim w Miastku zostanie uruchomiona od 01.10.2016r. pracownia Tomografii Komputerowej. Badania wykonywane będą przy użyciu tomografu komputerowego firmy Toshiba Medical Systems Model TSX-021 B Asteion. Tomografia komputerowa (TK, CT) to nieinwazyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie i możliwości współczesnej elektroniki. Podczas badania lampa rentgenowska krąży wokół ciała, a zmiany natężenia promieniowania po przejściu przez tkanki są rejestrowane na detektorach promieniowania, a następnie przetwarzane przez komputer. Narażenie na promieniowanie jest monitorowanie przez stały program kontroli jakości. Wszyscy pacjenci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi mają zapewnioną ochronę radiologiczną. Szczególne znaczenie przywiązuje się do ochrony kobiet w ciąży i dzieci. Badanie wykonywane będzie przez technika elektroradiologii pod nadzorem lekarza radiologa i trwa zwykle (łącznie z czynnościami przygotowawczymi) od kilku do kilkunastu minut. Tomografia służy do oceny struktur anatomicznych i zmian patologicznym w całym ciele. Wykonywana jest w stanach zagrożenia życia (np. udar, uraz mózgu, kręgosłupa) i w chorobach nowotworowych. Oddaje też nieocenione usługi w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, kostno-stawowego, narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej, w ocenie naczyń krwionośnych. Celem uruchomienia pracowni jest wsparcie działalności oddziałów i poradni Szpitala oraz świadczenie usługi badań diagnostycznych dla przychodni zewnętrznych. Dzięki zakupionej aparaturze TK poprawi się jakość i efektywność usług medycznych udzielanych w Szpitalu Miejskim w Miastku. Rozszerzy się zakres świadczonych usług, zapewnimy wczesną kompleksową diagnostykę chorób nowotworowych, uzyskamy lepszą referencyjność Szpitala, skrócimy czas oczekiwania pacjentów na diagnostykę i leczenie. Przyniesie również korzyści ekonomiczne związanych z redukcją kosztów transportu do ośrodków ościennych na badania i konsultacje specjalistyczne. Uruchomienie pracowni TK otworzy pacjentom z naszego regionu dostęp do badań, które wcześniej nie były w naszym szpitalu wykonywane. Rozszerzenie naszej działalności pozwoli na szybszą dostępność pacjentów do badań TK a w konsekwencji wpłynie na zwiększenie skuteczności leczenia i wczesnego wykrywania chorób.