Zebranie sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli 2016-09-01 07:33:02        

W środę, 31 sierpnia 2016 r. w ratuszu odbyło się spotkanie sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z władzami gminy. Zebrani wysłuchali informacji o organizacji Gminnego Święta Plonów, które w sobotę, 10 września odbędzie się w Świerzenku. Zapoznali się też z terminami przeprowadzania glosowania na wnioski zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego oraz z realizacją Funduszu Sołeckiego. W spotkaniu wzięli także udział przewodniczący komisji stałych rady Miejskiej w Miastku oraz członkowie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.