Uczniowie poszli do szkół 2016-09-01 09:18:12        

Dziś w szkolnych ławach placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko - zasiadło prawie 2200 uczniów. Funkcjonować będą 123 oddziały przedszkolne i szkolne. Przewidziano prawie 250 etatów pedagogicznych i 122 niepedagogiczne. Na inauguracji roku szkolnego 2016/2017 gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika. Naukę w tej szkole podjęło prawie 530 uczniów w 26 oddziałach. Nauczać będzie 56 nauczycieli. Z nowym rokiem szkolnym dyrektorem został mgr Jerzy Wójtowicz (poprzednio naczelnik Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego). Burmistrz Roman Ramion wręczył dyrektorowi akt powierzenia stanowiska dyrektora. Przywitały go też dzieci. Burmistrz w swym wystąpieniu podziękował nieobecnej na uroczystości mgr Halinie Gierszewskiej za dziesięć lat wzorowej pracy, a nowemu dyrektorowi życzył sukcesów w prowadzeniu tej największej w gminie placówki. Dyrektor Wójtowicz ogłosił zebranym, że wicedyrektorem "jedynki" został mgr Danuta Derkacz. Uczniom zaś przekazano informacje, kto będzie wychowawcą poszczególnych klas. Dwie godziny później w miasteckim Gimnazjum im. Jana Pawła II odbyła się miejsko-gminna inauguracja roku szkolnego. Poza władzami Gminy Miastko uczestniczyli w niej goście - wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk i pomorski wicekurator oświaty Marek Strociak. Wszystkim uczniom życzymy samych dobrych stopni i zadowolenia z pobytu w szkole, a pracownikom - owocnej pracy!