Rozstrzygnięcie wakacyjnych konkursów 2016-09-05 14:07:53        

Na początku lipca ogłoszone zostały przez naszą bibliotekę konkursy: czytelniczy "Bajki Aleksandra Fredry" i plastyczny "Już wakacje". Przez cały okres wakacji zainteresowani mieli okazję złożenia swoich prac konkursowych. Rozstrzygnięcie obu konkursów nastąpiło 25 sierpnia. Komisja konkursowa w składzie: Brygida Bińczyk, Waldemar Zwiewka i Alina Francuzik dokonała wnikliwej oceny zestawów odpowiedzi w konkursie czytelniczym oraz prac złożonych przez uczestników konkursu plastycznego.
W konkursie czytelniczym najlepszą wiedzą na temat bajek Aleksandra Fredry wykazały się: Maja Domagała - I miejsce, Ewa Domagała - II miejsce, Wiktoria Lewicka - III miejsce.
Laureatki otrzymały nagrody w postaci gier planszowych oraz słodkie przekąski.
W konkursie plastycznym „Już wakacje”  komisja oceniała  prace  w czterech  kategoriach wiekowych: 
I    kategoria -  7 - 9 lat,
II-  10  - 11 lat,
III- 12  - 13 lat
IV kategoria - 14  -  16 lat.

Po  dokonanej analizie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria  I:
I miejsce            - Monika Sajdak
II miejsce          - Lena Langkafel                  
III miejsce         - Ewa Domagała
Wyróżnienie:
- Laura Strzelecka
- Oliwia Pawlak
- Maja Przymęcka
- Ania Przymęcka
- Nikola Przymęcka
Kategoria  II:
I miejsce - Kornel Brzozowski
II miejsce - Adam Krajecki
III miejsce - Szymon Melchert
Wyróżnienie - Darek Hamernik      
Kategoria   III:
I miejsce - Honorata Sajdak
II miejsce - Patrycja Brzozowska
- Weronika Nadolska
III miejsce - Maja Domagała
Kategoria IV:
W tej kategorii wiekowej nie wpłynęły niestety żadne prace w związku z tym nie przyznano nagród ani wyróżnień.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie plastycznym otrzymali gry planszowe i artykuły piśmiennicze oraz słodkie przekąski.
Wszystkie nagrody i upominki sfinansowane zostały ze środków uzyskanych od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W obu konkursach udział wzięli nie tylko młodzi mieszkańcy naszej gminy, ale również  uczestniczki z Poznania, Człuchowa i Szczecina, które spędzały wakacje w Miastku.