Ostrzeżenie przed opłatami 2016-09-05 14:55:44        

Szanowni Państwo! W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG  odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych, Ministerstwo Rozwoju zwraca się z do wszystkich z informacją, że wpis i zmiana w CEIDG jest bezpłatna.