Zapraszamy do lektury 2016-09-06 12:04:02        

Zapraszamy do lektury internetowego wydania pierwszego numeru "Miasteckiego Informatora Samorządowego" (dotychczas wydawany był "Informator Samorządowy"). Dnia 03 sierpnia 2016 roku gazeta została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Słupsku i znalazła się w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem 504 rejestru. Wydawana będzie w formie papoierowej, tak jak poprzednia - do czterech razy w roku, a także w Internecie na stronie www.miastko.pl. W pierwszym numerze gorąco polecamy lekturę artykułów dotyczących funkcjonowania miasteckiego samorządu i nie tylko. Na stronie 2. przeczytacie Państwo o wnioskach unijnych złożonych przez naszą gminę o dofinansowanie unijne. Na stronie 3. polecamy informację o wyznaczonych lokalach do głosowania i o terminach przeprowadzenia głosowania na wnioski zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Strona 3. i 4. to Dni Miastka w obiektywie Dariusza Jawora, a następne sześć stron to kalendarium, w którym chronologicznie przedstawiamy wydarzenia, które miały miejsce w gminie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Na stronie 12. sprawozdanie z organizacji imprez letnich przedstawia Miejsko-Gminny Ośrodek kultury, a na kolejnej stronie prezentujemy kalendarz imprez do grudnia 2016 roku. Piszemy też o pieniądzach, które zdobyła Biblioteka Publiczna na swój remont, a na stronie 14. przedstawiamy mapę z inwestycjami gminy, które zostały zrealizowane od roku 2011. Na koniec przedstawiamy spis tegorocznych inwestycji gminnych i plakat Gminnego Święta Plonów, które odbędzie się 10 września w Świerzenku. Przyjemnej lektury!

Pobierz wersję PDF