Dofinansowanie dla miasteckich dróg 2016-09-12 12:53:15        

W dniu 8 września 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził lista operacji z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spośród 175 złożonych wniosków, do dofinansowania wybrano 76 wniosków, z czego Gmina Miastko otrzyma dofinansowanie na dwa projekty tj. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słosinko w Gminie Miastko” oraz „Budowa drogi gminnej na ulicy Jodłowej w miejscowości Pasieka w Gminie Miastko. Tym samym otrzymamy dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych wniosku tj.: 559 681,00 (Słosinko) i 1 697 351,00 zł (ul. Jodłowa). Całkowita wartość projektów: 969 455,46 zł (Słosinko) i 3 225 064,20 zł (ul. Jodłowa). W związku z otrzymanym dofinansowaniem Gmina Miastko wybuduje 1,131 km drogi na ulicy Jodłowej w m. Pasieka oraz 0,513 km drogi gminnej w m. Słosinko.