Świerzenko Wsią Roku 2016 w Gminie Miastko 2016-09-12 12:55:46        

Najpiękniejszą, najbardziej gospodarną i najbardziej urokliwą wsią w gminie Miastko w roku 2016 zostało Świerzenko. Taki był werdykt komisji podsumowującej XXI edycję konkursu "Wieś Roku 2016 w Gminie Miastko". Komisja konkursowa w składzie - Mieczysław Czarnecki - przewodniczący komisji, Teresa Lipka, Marceli Grzywacz i Czesław Żmidziński - członkowie, w sierpniu br. dokonała objazdu i przeglądu zgłoszonych do konkursu 38 miejscowości. Końcowa punktacja indywidualna danej miejscowości stanowiła sumę punktów uzyskaną od wszystkich członków komisji konkursowej, przy czym radni - członkowie komisji nie mogli głosować na miejscowości ze swojego okręgu wyborczego. I miejsce z ilością punktów 79,66 zajęło Świerzenko, które wywalczyło nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych. II miejsce i 70,66 pkt oraz 4 tys. złotych zdobyła Kamnica, a trzecie - 67,75 pkt i 3 tys. zł zdobyło sołectwo Wałdowo. W pierwszej piątce nagrodzonych znalazły się jeszcze sołectwa ex aequo na czwartym miejscu - Miłocice (65,33 pkt i 2 tys. zł) oraz Świerzno (65,33 pkt i 2 tys. zł). Komisja zgodnie podkreśliła, że w wyniku rywalizacji konkursowej niektóre sołectwa diametralnie zmieniły swoje oblicze. Komisja wnioskowała też, aby kontynuować konkurs w przyszłym roku, jako inicjatywę mobilizującą mieszkańców wsi, integrującą lokalne społeczeństwo oraz przynoszącą oczekiwane efekty.