Złote Gody młodych par 2016-09-13 13:08:52        

Złoty jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły niedawno trzy pary: państwo Małgorzata i Leon Ekmanowie, państwo Irena i Marek Jankowscy oraz państwo Lidia i Jan Krause. Z tej okazji w miasteckim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się podniosła uroczystość, w trakcie której złote pary otrzymały z rąk burmistrza Miastka Romana Ramiona medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Ten specjalny medal przyznawany jest przez Prezydenta RP. Medal jest publicznym wyrazem wdzięczności za ofiarny, codzienny trud w pokonywaniu przeciwności losu, za wspieranie się wzajemne w niezłomnej realizacji małżeńskiej przysięgi, za odpowiedzialność i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny. Zanim nastąpił akt dekoracji, złote pary złożyły sobie wzajemne podziękowania za wspólnie spędzone lata i za to, że ich małżeństwa były zgodne, szczęśliwe i trwałe. Jubilaci poza medalami otrzymali bukiety kwiatów i upominki ufundowane przez Gminę Miastko. Ich bliscy odśpiewali też "Sto lat!", wznosząc toast lampką szampana. Były też życzenia doczekania następnych Godów w zdrowiu i szczęściu i wspólne pamiątkowe zdjęcia.