Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego 2016-09-13 13:11:15        

Marszałek Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków na stypendia sportowe. Przyznawane są one na podstawie przepisów uchwały Nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. Stypendia mogą być przyznawane na 10 miesięcy bądź jednorazowo. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1. Wnioski o stypendia przyznawane na 10 miesięcy należy składać do 15 października roku poprzedzającego przyznanie stypendium. Szczegóły dotyczące stypendiów zostały określone w § 3-7 oraz § 10-11 uchwały Nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011r.

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/web/departament-edukacji-i-sportu/stypendia-sportowe