Odznaczenia dla miastczan 2016-09-20 00:00:00        

W poniedziałek, 19 bm. w słupskiej delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w imieniu prezydenta RP wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk wręczył  mieszkańcom naszego regionu 19 Krzyży Zasługi i 14 Medali za Długoletnią Służbę.  


Spośród mieszkańców Gminy Miastko najwyższe odznaczenie - Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Dorota Adamecka, długoletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocna Dłoń. Srebrnym  Krzyżem Zasługi uhonorowano działaczy Polskiego Związku Wędkarskiego - Mariana  Zabłockiego i Stanisława Kornasia - członków zarządu Koła PZW Karaś w Miastku. Gratulujemy serdecznie!