Pracownia tomografii komputerowej otwarta! 2016-09-27 13:58:40        

Z udziałem wicewojewody pomorskiego Mariusza Łuczyka, władz powiatu i gminy uroczyście otwarto dziś (wtorek, 27.09) w Szpitalu Miejskim w Miastku pracownię komputerową. 


Wyposażono ją w nowoczesne urządzenia: tomograf Toshiba Asteion, a także dwa ultrasonografy i przenośny rentgen. Tomograf ten przeznaczony jest do rutynowych badań. Cechuje go najwyższa jakość obrazu. Jest on przyjazny zarówno dla użytkownika (obsługi medycznej) jak i pacjenta. W pracowni zainstalowano także system szpitalny RIS/PACS, który pozwala na  na skuteczne zarządzanie danymi pacjenta. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: prezes Szpitala Renata Kiempa, wicewojewoda Mariusz Łuczyk, radny wojewódzki Mirosław Batruch, wicestarosta bytowski Zbigniew Batko , burmistrz Miastka Roman Ramion oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Basara. Jak nas poinformowała mgr Alicja Szczepanek z miasteckiego Szpitala, tomografia komputerowa to nieinwazyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie i możliwości współczesnej elektroniki. Podczas badania lampa rentgenowska krąży wokół ciała, a zmiany natężenia promieniowania po przejściu przez tkanki są rejestrowane na detektorach promieniowania, a następnie przetwarzane przez komputer. Narażenie na promieniowanie jest monitorowanie przez stały program kontroli jakości. Wszyscy pacjenci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi mają zapewnioną ochronę radiologiczną. Szczególne znaczenie przywiązuje się do ochrony kobiet w ciąży i dzieci. Badanie wykonywane będzie przez technika elektroradiologii pod nadzorem lekarza radiologa i trwa zwykle (łącznie z czynnościami przygotowawczymi) od kilku do kilkunastu minut.  Tomografia służy do oceny struktur anatomicznych i zmian patologicznym w całym ciele. Wykonywana jest w stanach zagrożenia życia (np. udar, uraz mózgu, kręgosłupa) i w chorobach nowotworowych. Oddaje też nieocenione usługi w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, kostno-stawowego, narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej, w ocenie naczyń krwionośnych.

Celem uruchomienia pracowni jest wsparcie działalności oddziałów i poradni Szpitala w Miastku oraz świadczenie usługi badań diagnostycznych dla przychodni zewnętrznych. Dzięki zakupionej aparaturze TK poprawi się jakość i efektywność usług medycznych udzielanych w  Szpitalu Miejskim  w Miastku.   Rozszerzy się zakres świadczonych usług. Szpital zapewni wczesną kompleksową diagnostykę chorób nowotworowych.