Dofinansowanie na poprawe jakości edukacji ogólnej 2016-12-16 11:03:30        

Gmina Miastko otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, na realizację projektu pt. „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko”.

Realizacja projektu potrwa aż do sierpnia 2018 r.

 Całkowita wartość projektu wynosi 1.290.066,01 zł,

z czego kwota dofinansowania to 1.225.562,71 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miastko.

Programem zajęć dodatkowych zostaną objęci uczniowie klas I-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów z następujących placówek: Szkoły Podstawowej w Słosinku, Szkoły Podstawowej w Piaszczynie, Szkoły Podstawowej w Dretyniu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, Gimnazjum w Dretyniu i Gimnazjum w Miastku.

Projekt obejmuje realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z matematyki, informatyki, fizyki, przyrody, j. angielskiego, j. niemieckiego, zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, zajęć z gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeutycznych, przedsiębiorczości, a także warsztatów kształtujących kompetencje innowacyjności i kreatywności.

Wsparciem zostaną objęci również nauczyciele, którzy będą mogli dokształcać się w formie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów.  

Szkoły otrzymają także bogate wyposażenie, które pozwoli im aktywnie pracować z uczniem w swojej placówce przez cały okres realizacji projektu.

Aby ubogacić program niektórych zajęć organizowane będą wyjazdy np. do Centrum Nauki Experyment w Gdyni. W szkołach będą organizowane zajęcia z robotyki czy przedstawienia teatralne z elementami języków obcych.

Najważniejszym efektem projektu jest uzyskanie przez uczniów lepszych wyników w nauce,
co trwale zwiększy ich szanse na rynku pracy. Ponadto nauczyciele zdobędą kwalifikacje
i kompetencje, które będą wykorzystywali w pracy dydaktycznej po zakończeniu projektu.