Każdy z nas ma możliwość odczytu danych poprzez darmową aplikację SYNGEOS (dokonuje odczytu z najbliższego czujnika); stronę internetową, www.miastko.pl; wyświetlaczy montowanych na ścianach Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku. Co to jest pył zawieszony PM2,5 i PM10? PM2,5 możemy uznać za najważniejszy wyznacznik jakości powietrza. PM2,5 to główny składnik polskiego smogu, a zarazem jedno z największych zagrożeń obecnych w powietrzu. Dzięki mikroskopijnym rozmiarom (nie większe niż 2,5μm) jego cząsteczki z łatwością przenikają do układu oddechowego i krwiobiegu, a następnie do wszystkich narządów wewnętrznych. To właśnie ten rodzaj pyłu zawieszonego jest odpowiedzialny za:

  • nasilenie astmy
  • osłabienie czynności płuc
  • nowotwory płuc, gardła i krtani
  • zaburzenia rytmu serca
  • zapalenie naczyń krwionośnych
  • miażdżycę
  • niższą masą urodzeniową dziecka i problemy z oddychaniem, gdy było ono narażone na kontakt z pyłami w trakcie rozwoju płodowego nasilenie objawów chorób związanych z układem krwionośnym i oddechowym.

PM10 mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie. Przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie on odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzopiren jest również silnie rakotwórczy. Jak zatem widać, aerozole atmosferyczne tego typu są bardzo szkodliwe dla człowieka. Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu w europejskich miastach jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów.
 

Pamiętajmy, to my decydujemy  czym oddychamy!